Detail of book

Tabelle von Inhalten
Signaturen: O U PE
Pedagogika pro učitele
ausgegeben: Praha : Grada, 2011
Umfang: 456 s
Sprache: čeština
ISBN: 978-80-247-3357-9
Annotation: Základní učební text Pedagogika pro učitele je nepostradatelný pro všechny studenty pedagogických oborů na pedagogických, filozofických, přírodovědeckých fakultách a na ČVUT v jejich praktické vzdělávací činnosti s důrazem na současné pedagogické ideje, trendy i vědění. Bude jim napomáhat být reflektujícími praktiky, jakmile vstoupí do vyučovacího procesu. Kniha totiž reaguje na aktuální potřeby i dílčí podněty, které se projevují v profesní přípravě učitele - ať již na fakultách, nebo v přímé školské praxi. Druhé vydání bylo rozšířeno a aktualizováno, doplněno o nová témata, která přináší doba, jako je například spolupráce rodiny a školy, etická a multikulturní výchova apod. Tým autorů koncipoval tento text jako výkladový - jako základ pro další studium, práci v seminářích, případně pro vzdělávání ve školních kolektivech
die Bewertung: 0x
nicht zugänglich

Aufgliederung der Bände

Lokation Präsenz: Absenz: insgesamt: ausgeliehen am...:
Projekt 0 0 1 1
Lokation Signatur Lagersignatur Zugangsnummer Zustand
  Projekt O U PE 12694 absenz ausgeliehen

Diskussion

den Beitrag zugeben

der Leser ist nicht angemeldet